Ochrona zmarł IPs aktywny, to zakres IP nie jest dozwolone!